Dostępność produktów

Jeżeli karta produktu zawiera informację o dostępności asortymentu to zostaje ona przetworzona i odpowiednio przedstawiona w systemie. Poszczególne moduły naszego systemu umożliwiają dodatkowe filtrowanie danych po dostępności produktu.