Monitoring zmian cen w sklepach internetowych

Monitoring zmian cen
Zmiany cen w sklepach internetowych

W trakcie aktualizacji danych według ustalonego z Klientem harmonogramu weryfikujemy czy aktualna cena jest identyczna z ceną, która jest w naszym systemie, gdy się różni rejestrujemy zmianę, dzięki czemu Klient może sprawdzić ile w danym dniu było zmian cen oraz które produkty zmieniły cenę.

Po zalogowaniu do systemu Klient ma wgląd w statystykę zmian cen z ostatnich 24 godzin z podziałem na monitorowane sklepy oraz rodzaj zmiany ceny (spadek, wzrost), dodatkowo jest wydzielona informacja o ilości zmian tylko dla asortymentu, który jest dopasowany do Katalogu Klienta.

Przegląd historii zmian cen jest możliwy dla całego okresu od dnia rozpoczęcia współpracy z nami.